Hạ tầng phát triển theo chuẩn mực hiện đại

Hạ tầng đầy đủ hoàn thiện

Hạ tầng đẩy đủ, thiết kế theo chuẩn đô thị hiện đại với điện ngầm, nước máy, hệ thống cây xanh đèn đường, vĩa hè.

Đã hoàn thành đường, hệ thống công viên đã có, hiện hữu nhà điều hành, nhà hàng tiệc cưới, trung tâm quảng bá đặc sản Nhơn Trạch, quần thể văn hóa Hang Nai…